Beeldende therapie is erop gericht om de creativiteit in te zetten om anders dan met woorden over problemen te praten. Beeldend werk heeft een eigen taal. Wat soms moeilijk te verwoorden is, kan met de taal van het beeld zichtbaar gemaakt worden. Dit helpt bij het verwerken van moeilijke ervaringen uit je verleden of het vinden van antwoorden op persoonlijke hedendaagse vragen.

Beeldend werk:

Beeldend werken geeft energie, nieuwe impulsen en vaak ook een nieuwe kijk op jezelf en op je mogelijkheden. Dit kan direct doorwerken in andere aspecten van je leven.

De vaktherapeuten beeldende therapie hebben zich verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (N.V.B.T.). De N.V.B.T. is lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (F.V.B.). Op de website van de federatie wordt onder meer vaktherapie beeldend vormen uitgebreid beschreven.