Ik ben Tess de Haan-Verhoeven, geboren in 1955 te Eindhoven, Vaktherapeut Beeldend Vormen. In mei 2005 is door mij de Werkplaats voor beeldende Kunst en Therapie opgericht. Een vanzelfsprekende stap, terugkijkend naar hoe mijn weg over het levenspad is gelopen. Als jong kind was voor mij beeldend werken al een vorm van uiting geven aan gevoelens, belevingen en ervaringen. In de loop der jaren heb ik diverse cursussen doorlopen om mijn beeldende mogelijkheden uit te breiden. Beroepsmatig ben ik tot 1997 steeds werkzaam geweest in commerciële/adviserende functies. In 1997 ontstond de behoefte om beeldend werken ook beroepsmatig toe te passen. Ik volgde de opleiding Kreatieve Handvaardigheid. Hierin heb ik mij breed ontwikkeld, zowel op het gebied van beeldende technieken, materiaal- en gereedschapkennis, kunstgeschiedenis en didactiek. In deze periode ben ik ook wekelijks beeldend gaan werken met groepen op een instelling voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In 2000 heb ik het diploma Kreatieve Handvaardigheid behaald, wat mij de bevoegdheid geeft om les in beeldende vormgeving te geven aan groepen.

Mijn affiniteit met beeldend vormgeven, in combinatie met mijn betrokkenheid bij mensen, naast mijn ervaring met persoonlijke kwaliteiten in beeldende vormgeving, deden mij besluiten in 2000 de HBO Creatieve Therapie Beeldend Vormen aan de HvU te gaan volgen. In juli 2004 ben ik afgestudeerd. Tijdens deze opleiding heb ik geïnspireerd gewerkt met diverse doelgroepen, zowel kinderen/jongeren als volwassenen in klinische behandeling en in ambulante dagbehandeling op verschillende instellingen. Mijn specialisatieproject voor de opleiding is een verdieping in groepsdynamiek met als eindproduct een ontwerp/boek voor groepsdynamische trainingen beeldend vormen.

Naast oriëntatie voor het beginnen van de praktijk heb ik in 2005 een training gevolgd bij de Zoete Inval te Amsterdam. Dit is een project van Lerarentekort, waarbij kunstenaars invallen op Amsterdamse basisscholen en daar hun dagproject “Kunst in de klas” uitvoeren. Na deze training heb ik gedurende 2 jaar regelmatig met mijn kunstproject “Samenspel” op Amsterdamse Basisscholen gewerkt. Daarnaast heb ik in 2005 het genoegen gehad mee te mogen werken, als redactielid, bij schooltv aan het project Villa Victoria. Dit project is gebaseerd op actieve kunstzinnige vorming voor kinderen.

Sinds begin 2007 ben ik, naast mijn praktijk, als vaktherapeut beeldend werkzaam bij Symfora de Rembrandthof te Hilversum, een centrum voor kortdurende psychiatrische behandeling voor volwassenen. Vanaf dec. 2009 werk ik ook een aantal uren per week in het Rosa Spier Huis, een verzorgingshuis, maar met de bijzondere doelgroep van kunstenaars en (aan kunst gerelateerde-) wetenschappers.

Klik hier om zicht te krijgen op een deel van mijn beeldende werk